O nas

„Przebudzenie” jest magazynem internetowym, którego tematyka skupia się wokół rozwoju duchowego, wiedzy ezoterycznej, psychologii i innych zagadnień powiązanych z kwestią wielopoziomowego rozwoju człowieka.

Zadebiutowaliśmy 7 lipca 2005 r. jako e-zin, którego publikacja zakończyła się na początku 2006 r. (w tym czasie ukazało się 5 numerów). W lipcu 2011 r. magazyn został reaktywowany, odchodząc od formy e-zina i skupiając się na publikacji artykułów on-line.

Idea

Za ideą „Przebudzenia” kryje się założenie, że przeciętny człowiek funkcjonuje pod jarzmem nieświadomych uwarunkowań, nie zdając sobie sprawy ze swojej prawdziwej natury i możliwości. Podobnie jak śniący nie jest świadom swojej sytuacji, przyjmując wytwory umysłu za rzeczywistość, tak człowiek większość swojego życia przeżywa nieświadomie. Obserwacja ta była stwierdzana wielokrotnie na przestrzeni epok przez znaczną część myślicieli i mistrzów duchowych.

„Przebudzenie” następuje, kiedy pojawia się świadomość i głębsze zrozumienie naszej rzeczywistości. Człowiek jest wtedy w stanie żyć w pełniejszy sposób, świadomie kierując swoimi działaniami i będąc niezależnym od własnych uwarunkowań. Wiąże się to także z odkryciem duchowego wymiaru ludzkiej natury.

Celem tego magazynu jest popularyzowanie wiedzy duchowej, zachęcanie do refleksji i doświadczania. Dajemy także praktyczne wskazówkami przeznaczone dla osób, które zauważają konieczność własnego rozwoju duchowego.

Nie jesteśmy powiązani bezpośrednio z jakimkolwiek ruchem religijnym czy filozoficznym. Nie uznajemy podporządkowywania się żadnym mistrzom duchowym. Wolimy zgłębiać prawdę niezależnie, czerpiąc inspiracje z wielu źródeł wiedzy duchowej i weryfikując je przez własne doświadczenia.

Najgorszym błędem, jaki możesz popełnić, to myślenie, że żyjesz,
kiedy w rzeczywistości śpisz w poczekalni życia.