Artykuły

Cybernetyka i rozwój duchowy, cz. 3

Cybernetyka i rozwój duchowy, cz. 3

Dla cybernetyki nie ma znaczenia, z czego składa się system i jego otoczenie. Znaczenie ma jedynie to, jakie są właściwości systemu i otoczenia oraz jakie zachodzą między nimi relacje. To dzięki istnieniu relacji możliwa jest zmiana siebie i rzeczywistości wokół nas.

Czytaj

Cybernetyka i rozwój duchowy, cz. 2

Cybernetyka i rozwój duchowy, cz. 2

Podstawowym pojęciem cybernetyki jest „system”. Jest to pojęcie tak istotne, że niektórzy autorzy utożsamiają cybernetykę z nauką o zachowaniu się systemów. „System” to każdy zbiór elementów i zachodzących między nimi relacji – systemem jest zatem i krzesło, i drzewo. W ten sam sposób…

Czytaj

Jak odnaleźć swoją misję życiową?

Jak odnaleźć swoją misję życiową?

„Chcę się realizować w dziedzinie, do której zostałam/em stworzona/y”. Myślę, że większość z nas może się utożsamić z tym stwierdzeniem. Być może to pragnienie/nastawienie zatraca się po jakimś czasie życia zgodnie z oczekiwaniami innych, po jakimś czasie pracowania na mało satysfakcjonującym stanowisku, albo po…

Czytaj

Cybernetyka i rozwój duchowy, cz. 1

Cybernetyka i rozwój duchowy, cz. 1

Cybernetyka to nauka o sterowaniu. Choć jej definicja brzmi sztywno, cybernetyka wcale sztywna nie jest. Przeciwnie – z przedziwną elastycznością i skutecz-nością pomaga w budzeniu świadomości. Dlatego zapraszam Cię do poznania tego narzędzia filtrowania rzeczywistości.

Czytaj

Wpływ oddychania na rozwój duchowy, cz. 2

Wpływ oddychania na rozwój duchowy, cz. 2

Gdybym miała termin „pranayama” (kontrola oddechu) sprowadzić do jednego tylko zdania, to napisałabym „oddychaj wolniej” – to cała tajemnica pranayamy. Starożytni jogowie po prostu zalecali oddychać wolniej, a w miarę rozwoju coraz bardziej wydłużać oddech.

Czytaj

Wybierz temat: